MEB Ortaokulda “Görgü Kuralları ve Nezaket” Lisede ise “Adabımuaşeret” Dersini Müfredata Ekledi

Ortaokullarda ‘görgü kuralları ve nezaket’, liselerde ‘adabımuaşeret’ isimli seçmeli derslerin müfredatı hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “görgü kuralları ve nezaket” ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından oluşturulan “adabımuaşeret” derslerinin müfredatları, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından onaylandı.

Ortaokul kademelerinde seçmeli olarak sunulacak ‘görgü kuralları ve nezaket’ dersi ile öğrencilere iletişimde görgü kurallarının ve nezaketin önemini kavratmanın yanı sıra aile içinde, okulda, toplum içinde ve kişiler arası ilişkilerde görgü kurallarına ve nezakete uygun davranış sergilemeleri amaçlandı.

72 saatlik programda 9 ünite yer alacağı belirtildi.

Derslerde, öğrencilerin farklı kültürlerde görgü kuralları ve nezaketin önemini kavramaları, çevreye karşı duyarlı olmaları ve dijital ortamlarda görgü kuralları ve nezaketin önemini fark etmeleri hedeflendi. 

Dersin birinci düzeyindeki müfredat, ‘görgü ve nezaket’, ‘ailede görgü kuralları ve nezaket’, ‘okul ortamında görgü kuralları ve nezaket’, ‘toplum içinde görgü kuralları ve nezaket’ olmak üzere 4 üniteden oluştu.

Dersin ikinci düzeyindeki müfredatında ise ‘görgü ve nezaket’, ‘kişiler arası ilişkilerde görgü kuralları ve nezaket’, ‘çevrede görgü kuralları ve nezaket’, ‘dijital ortamlarda görgü kuralları ve nezaket’, ‘farklı kültürlerde görgü kuralları ve nezaket’ olmak üzere 5 ünite yer aldı.

Liselerdeki dersin müfredatı ise 7 üniteden oluştu.

Genel anlamda öğrencilerin ‘edep, görgü, terbiye, medenilik, sabır, zarafet ve nezaket’ kavramlarını ve farklı kültürlerden adabımuaşeret ile ilgili örnekleri tanımaları hedeflenen üniteler ise şöyle;

  • Kültürden Kavrama Adabımuaşeret

  • Kişisel Tutum ve Adabımuaşeret

  • Ailede Adabımuaşeret

  • Toplumda Adabımuaşeret

  • İletişimde, Teknoloji ve Sosyal Medya Kullanımında Adabımuaşeret

  • Doğal Kaynakların Kullanımı ve Çevrenin Korunmasında Adabımuaşeret

  • İş ve Meslek Hayatında Adabımuaşeret

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx