Kamuda vazife yapanların avukatlık stajına ait yönetmelik yürürlükte

Kamuda vazife yapanlar ile sigortalı çalışanların avukatlık stajına ait yönetmelik yürürlüğe girdi.

Yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Vazife Yapanlar ile Sigortalı Olarak Çalışanların Avukatlık Stajı Hakkında Yönetmelik’e nazaran, isimli ve idari yargı hakim ve savcı adayları ile hakim ve savcılar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının takım yahut konumlarında misyon yapanlar ile sigortalı çalışanlar, Avukatlık Kanunu‘nda yazılı staja kabul kurallarını haiz olmak kaidesiyle avukatlık stajını gerçekleştirebilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarının takım yahut durumlarında misyon yapanlara, avukatlık stajının gerçekleştirilmesi konusunda ilgili ünitelerce gereken kolaylık sağlanacak.

Ayrıca kamu kurum ve kuruluşları, stajyerlerin yarı vakitli, dönüşümlü, vardiyalı, nöbet adabı, uzaktan yahut esnek çalışma üzere imkanlardan yararlanmalarını sağlayacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının takım yahut durumlarında vazife yapanlar ile sigortalı olarak çalışanlar, stajın başladığını ve bittiğini, vazife yaptıkları kamu kurum ve kuruluşu ile çalıştıkları iş yerine bildirecek. Vazife ve iş yeri değişikliği halinde de birebir bildirimde bulunulacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarının takım yahut durumlarında vazifeli olanlar, stajlarının avukat yanındaki kısmını, staj yapılan baro levhasına kayıtlı ve meslekte en az 5 yıl kıdeme sahip kamuda çalışan yahut bağımsız ofisi bulunan bir avukat yanında gerçekleştirecek.

Kamuda vazife yapan ve aylıksız yahut fiyatsız müsaade almak suretiyle stajına devam edenler, vazifelerine dönmeleri halinde stajlarını yönetmelik kararlarına nazaran tamamlayacak.

KANUN DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMIŞTI

TBMM’de 8 Haziran’da kabul edilerek maddeleşen Avukatlık Kanunu ile Türk Borçlar Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile, avukatlık stajına fiilen pürüz olmamak koşuluyla rastgele bir işte sigortalı çalışılmasının, avukatlık stajının yapılmasına mahzur olmayacağı karar altına alınmıştı.

Aynı kanunla, isimli ve idari yargı hakim ve savcı adayları ile hakim ve savcılar hariç olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının takım yahut durumlarında misyon yapanların da misyonları sırasında avukatlık stajı yapabilmesine imkan tanınmıştı.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.